SEARCH SERVER
English Polski Português
CHOOSE LANGUAGE
Statistics 1745 servers total 163 servers online 6042 players online 31351 registered users


Want to buy a countdown for your server? Click here!
hoursminutes seconds

pl Dinera.net Rl Map
dinera.net
Port: 7171
Uptime: 86.7137%
Players: 763 (981) / 2000
Current time:
21 February 2019 17:13:54

Now 6042 players are playing on 163 servers.
In our database there are 1745 OT Servers.
Image 2lup25ezme.jpg
Added: 26.01.2019

online
pl Db Victory Reset
s1.dbvictory.eu
Statistics for server ID 32433

Report fraud.
Is this your server? Claim ownership!
Hostname: s1.dbvictory.eu
Port:7171
IP Address: 178.33.33.73
Players:67 / 200
Owner:Warez
Total Uptime (%):99.99%
Now Uptime for (hours):12h 5m
Record online:199 players online on Mon, 16 July 2018 22:00:06 CEST
Client:n/a
Type:PvP
Exp:x7
Exp Type:Stages
Server:DBVictory 2.00
Monsters:19699
Map:Custom
Added:Sun, 15 July 2018 14:09:27 CEST
Latest online:Thu, 21 February 2019 17:06:38 CET
Statistics for server ID 32433
Dragon Ball Victory Serwer (RESET: 14.07.2018r)

ACC: http://dbv.dbvictory.eu/

Portal: http://dbvictory.eu (Informacje / czary dla profesji itd)
Forum: http://forum.dbvictory.eu (Pomoce / Poradniki / Czat / Zgłaszanie problemów, błędów )

** Informacje o serwerze **
~ Reborn quest max 700lvl
~ Cast System - Podgląd na żywo (logujemy się bez podawania loginu i hasła)
~ Unikalna duża mapa
~ System Fuzji
~ Itemy regenerujące HP/KI
~ Itemy / Sety dodające % HP/Ki oraz odporność na uderzenia
~ Dużo oryginalnych questów
~ Rozrywka typu bomberman / piłka nożna / Stone War / Crystal Game / Dungeon
~ Areny PVP (nie tracimy lvl jeśli zostaniemy pokonani)
~ Fly system - Możliwość latania nad miastami
~ Rider system - Możliwość jazdy na potworach +bonus (inny na każdym potworku)
~ Prywatny NPC Shop System - Stawiamy swojego NPC, który sprzedaje nasze itemy
~ Kills Quest - zabijamy daną ilość potworów za nagrodę (Senzu / kasa / Exp)
~ Event co weekend - %exp, loot rate itd
~ Loteria - Co 6 godzin lub organizuje ją tutor (można wygrać nawet PACC!)
~ Upgrade system - Możemy wzmacniać swoją broń / zbroje itd
~ 21 Zbalansowanych profesji
~ Power Quest - Nowe silniejsze transformacje po wykonaniu specjalnych questów
~ Dużo opisów jak wykonać dany quest na naszym forum (Dział poradniki)
~ Rozbudowane forum na który na pewno znajdziesz lub otrzymasz odpowiedź!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dragon Ball Victory Server

ACC: http://dbv.dbvictory.eu/

Portal: http://dbvictory.eu (Information / spells for profession / etc.)
Forum: http://forum.dbvictory.eu (Guides / Chat / Reporting problems, bugs )

** Server Information **
~ Reborn quest max 700lvl
~ Online 24/7
~ Cast System - Live Preview (log in without a username and password)
~ Unique big map
~ Fusion System
~ Items regenerating HP/KI
~ Items / Sets adding % HP/KI and impact resistance
~ Much of the original quest
~ Entertainment type Bomberman / football / Stone War / Crystal Game / Dungeon
~ Arena PVP (don't lose level if we are defeated)
~ Fly System - Ability to fly over cities
~ Rider System - Ability to ride on monsters + bonus (different on each monster)
~ Private NPC Shop System - We put your NPC sell our items
~ Kills Quest - killing monsters for a given reward (Senzu / cash / Exp)
~ Event every weekend - %exp, loot rate etc.
~ Loterry - Every 6 hours or arranges tutor (You can even win PACC!)
~ Upgrade System - Can upgrade your weapons / armor etc.
~ 21 Balanced profession
~ Power Quest - New powerful transformations when the special quests
Statistics for server ID 32433

Last 5 Messages of The Day


  • February 17, 2019, 05:30 AM
Welcome to DBVictory WORLD (Last update: 14.02.2019)


  • January 13, 2019, 01:32 PM
Welcome to DBVictory WORLD (Last update: 13.01.2019)


  • September 12, 2018, 04:27 PM
Welcome to DBVictory WORLD (Last update: 03.09.2018)


  • July 15, 2018, 02:19 PM
Welcome to DBVictory WORLD (Last update: 14.07.2018)


Db Victory Reset
URL:
BBCode:
HTML:
URL:
BBCode:
HTML:
Db Victory Reset
Db Victory Reset
URL:
BBCode:
HTML:
URL:
BBCode:
HTML:
Db Victory Reset
Db Victory Reset
URL:
BBCode:
HTML:
URL:
BBCode:
HTML:
Db Victory Reset
Db Victory Reset
URL:
BBCode:
HTML:
URL:
BBCode:
HTML:
Db Victory Reset