SEARCH SERVER
English Polski Português
CHOOSE LANGUAGE
Statistics 1662 servers total 177 servers online 11270 players online 30611 registered users


FURORA.NET REAL MAP 10-11
FURORA.NET GLOBAL RL MAP OTS! starts in:
hoursminutes seconds
Want to buy a countdown for your server? Click here!

pl Erpegia11 Retropvp
go.erpegia.net
Port: 7171
Uptime: 85.8005%
Players: 60 (170) / 1000
Current time:
27 May 2018 05:26:26

Now 11270 players are playing on 177 servers.
In our database there are 1662 OT Servers.
Image bbnpchagyo.jpg
Added: 02.05.2018

online
pl 2016 Start High Exp
sandots.eu
Statistics for server ID 31666

Report fraud.
Is this your server? Claim ownership!
Hostname: sandots.eu
Port:7171
IP Address: 164.132.203.77
Players:1 / 1000
Owner:
Total Uptime (%):99.49%
Now Uptime for (hours):6h 22m
Record online:317 players online on Mon, 02 April 2018 16:05:44 CEST
Client:8.60 [windows] [linux]
Type:PvP
Exp:x999
Exp Type:Stages
Server:SAND ENGINE 1.0
Monsters:28357
Map:Other
Added:Thu, 24 August 2017 02:09:34 CEST
Latest online:Sun, 27 May 2018 05:23:13 CEST
Statistics for server ID 31666

Add Comment

Max 255 chars

Statistics for server ID 31666


Dark Sand OTS to serwer typu EVO, z du??ym expem oraz mas? event??w oraz system??w, koniecznie wejd?? i oce??!

SandOTS.EU

Czym nasz OTS wyr????nia si? od innych? Praktycznie wszystkim!
Do zaoferowania mamy Wam niepor??wnywaln? grywalno??? oraz satysfakcj? z gry.
Jeszcze nigdy nie grali??cie na tak przyjaznym graczowi OTSie.
Mi??y zarz?d oraz konkretni tutorzy. Ka??dy ma szanse zosta? jednym z nas.
Pewnie my??licie, ??e jak ka??dy OTS i ten jest nastawiony na bezmy??lne robienie pieni?dzy.
Nic bardziej mylnego! Najbardziej niezb?dne przedmioty s? do zdobycia bezpo??rednio w grze!
Nie ma ??adnych prywatnych expowisk czy dopalaczy na niesko??czone ??ycie w slepie.
Takie co?? nie wchodzi w gr?! OTS utrzymuje si? z reklam oraz waszych dotacji.
Ka??dy z Was ma i b?dzie mie? r??wne szanse. Takie s? za??o??enia serwera.
Pieni?dze maj? by? na op??acenie serwera dedykowanego.
Skoro ju?? sko??czy??em la? wod?, przedstawi? wam teraz troch? suchych fakt??w:
Serwer dedykowany, dzia??aj?cy ca??? dob?, 365 dni w roku
??adnych ??miesznych zabaw w stawianiu OTSa na komputerze babci albo kalkulatorze.
Jako, ??e jest to OTS, to musi by? masa dobrej zabawy. Dlatego oferujemy EXP STAGE (podany wy??ej).
Zale??a??o nam, aby serwer, mimo i?? jest typowo "fun" pokazywa?? stare dobre evo.
Zatem... B?dziecie musieli porobi? questy czy taski, je??eli macie chrapk? na przedmioty z naszego sklepu.
Mo??e macie ochot? na specjalne zadania, aby zarobi? troch? pieni?dzy czy zdoby? przedmioty? Nie ma problemu!
Wi?kszo??? z was napewno kr?ci posiadanie fajnego Outfitu, kt??rego nikt inny nie ma? Drobnostka! Pos?gi ju?? czekaj?!
Co jeszcze wyr????nia nas na tle innych OTS??w?
Wiele skrypt??w oraz system??w, kt??re stworzyli??my sami lub o oparciu o sprawdzone metody, ulepszyli??my.
Gdybym chcia?? wymienia? WSZYSTKO co zrobili??my, to najprawdopodobniej nie wystarczy??oby miejsca, aby to opisa?.
Dlatego nie pozostaje mi nic innego jak zaprosi? was do wsp??lnej gry!
Statistics for server ID 31666

Last 5 Messages of The Day


  • November 05, 2017, 07:12 PM
Witamy na Dark Sand OTS!


  • October 31, 2017, 12:10 AM
Welcome to the Karamy-War. Most advanced WarOTS with long history!


  • August 24, 2017, 02:09 AM
Witamy na Dark Sand OTS!


2016 Start High Exp
URL:
BBCode:
HTML:
URL:
BBCode:
HTML:
2016 Start High Exp
2016 Start High Exp
URL:
BBCode:
HTML:
URL:
BBCode:
HTML:
2016 Start High Exp
2016 Start High Exp
URL:
BBCode:
HTML:
URL:
BBCode:
HTML:
2016 Start High Exp
2016 Start High Exp
URL:
BBCode:
HTML:
URL:
BBCode:
HTML:
2016 Start High Exp