SEARCH SERVER
English Polski Português
CHOOSE LANGUAGE
Statistics 2045 servers total 199 servers online 9786 players online 30106 registered users

OTSDINERA.NET RL CASH EVENT!
RL CASH EVENT WIN 800 PLN! starts in:
hoursminutes seconds
Want to buy a countdown for your server? Click here!

pl Faniaots.net Rpg
faniaots.net
Port: 7171
Uptime: 100%
Players: 1 (3) / 900
Current time:
27 February 2017 12:43:02

Now 9786 players are playing on 199 servers.
In our database there are 2045 OT Servers.
Image 3bmmubatbl.jpg
Added: Today 03:11

online
pl Memsoria Evo Best
memsoria.pl
Statistics for server ID 30519

Report fraud.
Is this your server? Claim ownership!
Hostname: memsoria.pl
Port:7171
IP Address: 178.217.186.122
Players:133 / 1000
Owner:Cris
Total Uptime (%):99.89%
Now Uptime for (hours):1d 4h 14m
Record online:350 players online on Thu, 02 February 2017 18:39:18 CET
Client:8.60 [windows] [linux]
Type:PvP
Exp:x999
Exp Type:Stages
Server:The Forgotten Server 0.4
Monsters:44653
Map:Edited Evolution
Added:Sat, 14 January 2017 12:11:04 CET
Latest online:Mon, 27 February 2017 12:37:41 CET
Statistics for server ID 30519
~English Version~

-Uptime 24/7
-PvP
-modified addon system
-Unicat atmosphere
-new quests
-SMS SHOP with different payment methods
-new autostock has been implemented
-Attack\/follow\/cancel the attack works-Balanced professions
-Real wars-Guild RAID System system and spawn Bosses
-the lack of a strong store items Server
-New monsters
-Self map, Edited the map Evolution, weighing more than 50 mb
-free VIP level 150
-Mana and HP are shown in % to facilitate
-bonuses for Addons
-friendly Government
-unique Events:

~ Zombie Event at 6: 00 PM and 12: 00 PM
~ FireStorm Event at 9: 00 PM
~ EXP Event between the hours of 4: 00 PM to 8: 00 PM

All the advantages of a real tibia.

IP: Memsoria.pl
Port: 7171
Prefix: 8. 6

Regards,
Team Memsoria.pl

---------------------

~Polish Version~

- Uptime 24/7
- PvP
- Zmodyfikowany system addonów
- Uniatowa Atmosfera
- Nowe Questy
- Tani SMS SHOP z różnymi metodami płatności
- Nowe autostackowanie zostało zaimplementowane
- Atakuj/podążaj/anuluj atak działa
- Zbalansowane profesje
- Prawdziwy system wojen gildii
- System raidów i spawnowania Bossów
- Brak za mocnych przedmiotów w sklepie serwera
- Nowe potwory
- Własna Mapa, Edytowana Mapa Evolution, ważąca ponad 50 mb
- Darmowy VIP od 150 poziomu
- Mana i HP są ukazywane w % dla ułatwienia
- Bonusy za Addony
- Miła administracja
- Unikalne Eventy:

~Zombie Event o godzinie 6:00 PM i 12:00 PM
~FireStorm Event o godzinie 9:00 PM
~EXP Event od godziny 4:00 PM do 8:00 PM

Wszystkie zalety prawdziwej tibii.

IP: Memsoria.pl
Port: 7171
Prefix: 8.6

Pozdrawiamy,
Zespół Memsoria.pl
Statistics for server ID 30519

Last 5 Messages of The Day


  • January 14, 2017, 12:21 PM
Everyday starts Zombie Event on 6:00 & 00:00 PM and Run Event on 4:00 PM - don't miss it!Title: Memsoria Evo Best
Added: 22.01.2017

Title: memsoria
Added: 29.01.2017
Memsoria Evo Best
URL:
BBCode:
HTML:
URL:
BBCode:
HTML:
Memsoria Evo Best
Memsoria Evo Best
URL:
BBCode:
HTML:
URL:
BBCode:
HTML:
Memsoria Evo Best
Memsoria Evo Best
URL:
BBCode:
HTML:
URL:
BBCode:
HTML:
Memsoria Evo Best
Memsoria Evo Best
URL:
BBCode:
HTML:
URL:
BBCode:
HTML:
Memsoria Evo Best