SEARCH SERVER
English Polski Português
CHOOSE LANGUAGE
Statistics 2226 servers total 241 servers online 9429 players online 30265 registered users

OTSPREMIERA.MINE.NU LEGEND BACK!
PREMIERA OTS LEGEND REAL MAP! starts in:
hoursminutes seconds
Want to buy a countdown for your server? Click here!

pl Openevo Fun
openevo.pl
Port: 7171
Uptime: 100%
Players: 13 (19) / 1000
Current time:
23 April 2017 14:15:12

Now 9429 players are playing on 241 servers.
In our database there are 2226 OT Servers.
Image 2hw0yc675m.jpg
Added: 02.03.2017

offline
se Evopvp High Exp
evopvp.eu
Statistics for server ID 30438

Report fraud.
Is this your server? Claim ownership!
Hostname: evopvp.eu
Port:7171
IP Address: 178.217.186.121
Players:0 / 0
Owner:Cris
Total Uptime (%):99.88%
Now Uptime for (hours):0h 0m
Record online:654 players online on Sat, 25 February 2017 12:31:19 CET
Client:8.60 [windows] [linux]
Type:PvP
Exp:x999
Exp Type:Stages
Server:The Forgotten Server 0.4
Monsters:0
Map:Edited Evolution
Added:Mon, 12 December 2016 02:05:28 CET
Latest online:Sat, 25 February 2017 12:51:29 CET
Statistics for server ID 30438
~English Version~

-Uptime 24/7
-PvP
-modified addon system
-Unicat atmosphere
-new quests
-SMS SHOP with different payment methods
-new autostock has been implemented
-Attack\/follow\/cancel the attack works-Balanced professions
-Real wars-Guild RAID System system and spawn Bosses
-the lack of a strong store items Server
-New monsters
-Self map, Edited the map Evolution, weighing more than 50 mb
-free VIP level 150
-Mana and HP are shown in % to facilitate
-bonuses for Addons
-friendly Government
-unique Events:

~ Zombie Event at 6: 00 PM and 12: 00 PM
~ FireStorm Event at 9: 00 PM
~ EXP Event between the hours of 4: 00 PM to 8: 00 PM

All the advantages of a real tibia.

IP: EvoPVP.eu
Port: 7171
Prefix: 8. 6

Regards,
Team EvoPVP.eu

---------------------

~Polish Version~

- Uptime 24/7
- PvP
- Zmodyfikowany system addonów
- Uniatowa Atmosfera
- Nowe Questy
- Tani SMS SHOP z różnymi metodami płatności
- Nowe autostackowanie zostało zaimplementowane
- Atakuj/podążaj/anuluj atak działa
- Zbalansowane profesje
- Prawdziwy system wojen gildii
- System raidów i spawnowania Bossów
- Brak za mocnych przedmiotów w sklepie serwera
- Nowe potwory
- Własna Mapa, Edytowana Mapa Evolution, ważąca ponad 50 mb
- Darmowy VIP od 150 poziomu
- Mana i HP są ukazywane w % dla ułatwienia
- Bonusy za Addony
- Miła administracja
- Unikalne Eventy:

~Zombie Event o godzinie 6:00 PM i 12:00 PM
~FireStorm Event o godzinie 9:00 PM
~EXP Event od godziny 4:00 PM do 8:00 PM

Wszystkie zalety prawdziwej tibii.

IP: EvoPVP.eu
Port: 7171
Prefix: 8.6

Pozdrawiamy,
Zespół EvoPVP.eu
Statistics for server ID 30438

Last 5 Messages of The Day


  • January 22, 2017, 01:23 AM
Everyday starts Zombie Event on 6:00 & 00:00 PM and Run Event on 4:00 PM - don't miss it!


  • January 21, 2017, 09:42 PM
Welcome to The Forgotten Server!


  • December 12, 2016, 02:15 AM
Everyday starts Zombie Event on 6:00 & 00:00 PM and Run Event on 4:00 PM - don't miss it!Title: ss
Added: 30.12.2016

Title: memsoria
Added: 13.12.2016

Title: Memsoria
Added: 02.03.2017

Title: Memsoria
Added: 02.03.2017

Title: dd
Added: 02.01.2017

Title: memsoria
Added: 17.01.2017
Evopvp High Exp
URL:
BBCode:
HTML:
URL:
BBCode:
HTML:
Evopvp High Exp
Evopvp High Exp
URL:
BBCode:
HTML:
URL:
BBCode:
HTML:
Evopvp High Exp
Evopvp High Exp
URL:
BBCode:
HTML:
URL:
BBCode:
HTML:
Evopvp High Exp
Evopvp High Exp
URL:
BBCode:
HTML:
URL:
BBCode:
HTML:
Evopvp High Exp